Konkurs Polska Firma Przyszłości

W ramach Konkursu POLSKA Firma Przyszłości  Nasza Firma otrzymała tytuł Zwycięzcy Regionalnego (obejmujący regiony: wrocławski, opolski, częstochowski, katowicki, bielski) w kategorii PRODUKCJA.

Wyróżnienie zostało przyznane przez kapitułę konkursu , gdzie głównym kryterium oceny była najwyższa efektywność rozumiana jako najwyższa średnia dynamika wzrostu wartości sprzedaży netto w latach 2012-2013-2014 wśród firm z sektora MSP.

To dla nas symbol uznania naszej działalności oraz docenienia nas. Fakt, że zostaliśmy wyróżnieni jest dla nas motywacją do stawiania kolejnych wyzwań i ciągłego doskonalenia oraz rozwoju.