Silspek Rubber to przede wszystkim Ludzie - Pracownicy, którzy są najcenniejszym bogactwem naszej Firmy.

Wierzymy, że Ludzie są największym naszym potencjałem a dzięki ich zaangażowaniu, pasji i umiejętnościom odnosimy sukcesy. Istotą polityki personalnej naszej firmy jest optymalny dobór kadr, pozwalający na harmonijne dopasowanie kompetencji Pracowników do realizowanych zadań i celów firmy. Z szacunku dla naszych Pracowników troszczymy się o ich rozwój, stwarzając szerokie możliwości podwyższania kompetencji w ramach programu szkoleń.

Dołącz do nas i twórz lepszy świat razem z nami.
Silspek Rubber to firma, w której liczą się Ludzie a nasze wartości wyrażają stosunek do świata i siebie:

1. Etyczne i spójne działanie
2. Odpowiedzialność
3. Zaangażowanie
4. Profesjonalizm
5. Szacunek
6. Świadomość ryzyka
7. Uczciwość
8. Innowacyjność
1. Ogłoszenie rekrutacji
2. Analiza CV Kandydatów
3. Spotkanie rekrutacyjne
4. Informacja zwrotna udzielana Kandydatom
Silspek Rubber bierze odpowiedzialność za rozwój zawodowy swoich Pracowników. Organizujemy szereg szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych mających na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności zarówno w obszarach miękkich jak i twardych. Szkolenia prowadzone są przez wyspecjalizowane firmy oraz przez naszych Ekspertów. Działalność tą wspierają Koledzy zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska, jakością.

Ustawiczny rozwój naszych Pracowników to nie tylko szkolenia ale także nauka poprzez codzienną pracę.