Mieszanki elastomerowe

Czy to smoczek czy uszczelka statku kosmicznego, w każdym przypadku na myśli mamy bezpieczeństwo.
Jak ogromne są zastosowania mieszanek elastomerowych tak szeroka jest paleta naszych mieszanek.

Bez względu na charakter wyrobu ostatecznego oraz jego charakter do każdego projektu podchodzimy z równie
wysokim zaangażowaniem i odpowiedzialnością.