Czy wiedziałeś, że byliśmy w kosmosie?

Czy to smoczek czy uszczelka statku kosmicznego, w każdym przypadku na myśli mamy bezpieczeństwo. Jak ogromne są zastosowania
mieszanek elastomerowych tak szeroka jest paleta naszych mieszanek. Bez względu na charakter wyrobu ostatecznego oraz jego charakter
do każdego projektu podchodzimy z równie wysokim zaangażowaniem i odpowiedzialnością.